TRACKSOLID PRO

ซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการกลุ่มรถที่ใช้ในการติดตามผ่าน GPS และการเฝ้าสังเกตผ่านวิดีโอ
TRACKSOLID PRO
ซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการกลุ่มรถที่ใช้ในการติดตามผ่าน GPS และการเฝ้าสังเกตผ่านวิดีโอ
ตัวเลขเกี่ยวกับ TRACKSOLID PRO
Tracksolid Pro(https://tracksolidpro.com) เป็นแพลตฟอร์ม SaaS สำหรับการติตามผ่าน GPS และการเฝ้าสังเกตผ่านวิดีโอ แพลตฟอร์มดังกล่าวให้การบริการอันสมบูรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเฝ้าสังเกตคนขับรถ การตรวจจับพฤติกรรมที่สะเพร่า ติดตามรถยนต์หรือสินค้าที่บรรทุกแบบเรียลไทม์ สะสมข้อมูลของรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพของธุรกิจให้สูงขึ้น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นที่พร้อมสรรพ Tracksolid Pro มีความปลอดภัย เปิดกว้าง และขยายได้ จึงมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมความความคุมได้และการแสดงรูปภาพหรือวิดีโออย่างชัดเจน ทำให้การบริหารง่ายขึ้น และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวเลขเกี่ยวกับ TRACKSOLID PRO
2,600,000+
อุปกรณ์เบ็ดเสร็จ
800,000+
อุปกรณ์แอกทีฟต่อวัน
230+
อุปกรณ์ที่แพลตฟอร์มสนับสนุน
180+
ประเทศที่ได้รับการครอบคลุม
30+
ภาษา
ลักษณะพิเศษ
การติดตามแบบเรียลไทม์
ติดตามบุคคลหรือสิ่งของแบบเรียลไทม์ ค้นหารถยนต์ที่ถูกลืมตำแหน่งที่ตั้งไป ค้นหารถยนต์ที่ถูกขโมย และรับรู้สภาพการกระจายของรถยนต์เพื่อใช้รถยนต์อย่างเต็มที่ ลดทอนความเสียหาย และส่งเสริมการขนส่ง
การถ่ายทอดสดที่มีช่องทางหลากหลาย
ให้เห็นสภาพบนถนนหรือในลานจอดรถแบบเรียลไทม์ เฝ้าสังเกตรถยนต์หลายคันของกลุ่มรถหรือตำแหน่งที่ตั้งที่สำคัญของรถยนต์คันเดียวในหน้าเดียว และมีการแจ้งเตือนสำหรับการบุกรุกหรือการขโมย
การวางแผนเส้นทาง
จัดเส้นทางการขนส่งล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจจะทำให้ผู้ขับรถ สินค้าที่บรรทุก หรือรถยนต์ตกอยู่ในอันตราย ฟังก์ชั่นดังกล่าวสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างการขับรถ ซึ่งรวมถึงค่าน้ำมัน ฯลฯ เพิ่มผลิตภาพให้สูงขึ้น ทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีขึ้น และลดระยะทางของการเดินรถ
การเก็บรักษาวิดีโอของเหตุการณ์
เก็บรักษาและทำเครื่องหมายให้แก่คลิปวิดีโอในหน้าเดียวเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบเหตุการณ์ และประเมินพฦติกรรมของผู้ขับรถ แก้ไขการกระทำที่ไม่ดีของผู้ขับรถ หลีกเลี่ยงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สอดคล้องกับความจริง และทำให้ผู้บริสุทธิ์พ้นจากข้อกล่าวหา ผู้ใช้งานสามารถคัดเลือกคลิปวิดีโอตามอุปกรณ์ ประเภท สภาพ หรือช่วงเวลา เพื่อที่จะค้นพบคลิปที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับเหตุการณ์นั้นอย่างรวดเร็ว
ดูวิดีโอและเส้นทางย้อนหลัง
ดูคลิปวิดีโอและเส้นทางการเดินรถย้อนหลังเพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์ถูกใช้ในเรื่องส่วนตัว และให้มั่นใจว่าผู้ขับรถหรือเจ้าหน้าที่คนอื่นได้เดินรถตามเส้นทางที่ได้รับการวางแผนไว้ รับรู้การกระทำของผู้ขับรถระหว่างการขับรถ และให้หลักฐานแก่การป้องกันการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สอดคล้องกับความจริง
การเฝ้าสังเกต & การปรับป รุงพฤติกรรมของผู้ขับรถ
เฝ้าสังเกตความระมัดระวังของผู้ขับรถที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถ และส่งคำแจ้งเตือนหากพบว่าผู้ขับรถแสดงภาวะเหน็ดเหนื่อยหรือใจวอกแวก เป็นต้น ตรวจจับการกระทำที่สะเพร่าระหว่างการขับรถ และส่งคำแจ้งเตือนเข้าไปในรถเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ขับรถ สินค้าที่บรรทุก ผู้โดยสาร และคนเดินถนน เป็นต้น
การควบคุมน้ำมัน
เฝ้าสังเกตระดับน้ำมันและส่งคำแจ้งเตือนเวลาอาจจะมีการขโมยน้ำมันเกิดขึ้น เก็บข้อมูลการใช้น้ำมันจากเซ็นเซอร์ ประเมินค่าน้ำมัน และแจ้งผู้ขับรถว่าต้องไปเติมน้ำมันเมื่อไร
รายงาน & คำวิเคราะห์
แสดงข้อมูลเรียลไทม์ในรูปแบบกราฟและรายการ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีพิเศษ ทำให้คุณสามารถค้นพบว่าต้องปรับปรุงอะไร และรับรู้ว่ากลุ่มรถและผู้ขับรถของคุณมีการปฏิบัติอย่างไรบนถนน
การบำรุงรักษากลุ่มรถ
จัดการบำรุงรักษาเป็นประจำตามวันที่ซื้อรถและความถี่ของการใช้งาน ประกันว่าช่างยนต์จะได้รับการแจ้งให้ซ่อมบำรุงรถอย่างทันที เพื่อให้กลุ่มรถอยู่ในสภาวะที่ดีตลอดเวลา
การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
ส่งคำแจ้งเตือนเมื่อพบกรณีที่ผิดปกติ ซึ่งรวมถึงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ต่ำ การเข้าสู่หรือการพ้นจากพื้นที่ที่กำหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพประตูรถ สภาพการสตาร์ทเครื่องยนต์ การสั่นสะเทือนที่ไม่ได้คาดไว้ การลดลงอย่างกะทันหันของระดับน้ำมัน การเปลี่ยนแปลงฉับพลันของอุณภูมิในตู้เย็น เป็นต้น
การจัดการบัญชีผู้ใช้
สร้างบัญชีย่อยหลายบัญชีขึ้นมา และให้สิทธิตามบทบาทของแต่ละคนในองค์กร ฟังก์ชั่นดังกล่าวสามารถช่วยทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและช่วยกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
แอปบนมือถือ
ให้ผู้ใช้งานปลายทาง ผู้บริหารกลุ่มรถหรือผู้ควบคุมสามารถเข้าถึงข้อมูลของรถยนต์ผ่านมือถือระบบ Android หรือ iOS ทั้ง 24 ชั่วโมงคูณ 7 วัน แอพพลิเคชั่นฟรีนี้ทำให้พวกเขาสามารถเฝ้าสังเกตบุคลากรหรือทรัพย์สินจากทุกที่
การประยุกต์ใช้
การประยุกต์ใช้
แกลเลอรีรูปภาพ
Previous
Next
คำประเมินของลูกค้า
ทดลองใช้
ขยายธุรกิจโดยใช้ Tracksolid Pro