ส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ

พวกเรามีส่วนประกอบหลากหลาย เช่น เซ็นเซอร์ เครื่องอ่าน ID สายเคเบิลและเครื่องมือการติดตั้ง เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยขยายฟังก์ชั่นของอุปกรณ์ ทำให้อุปกรณ์สามารถได้รับการใช้ในโอกาสที่กว้างขวางยิ่งขึ้น และทำให้การติดตั้งอุปกรณ์สะดวกยิ่งขึ้น

หากท่านมีคำถามหรือความต้องการพิเศษใด ๆ กรุณาติดต่อพวกเรา ทางเราคาดหวังที่จะรับฟังและตอบคำถามของคุณ