เราเป็นใคร

ผู้ให้โซลูชั่นชั้นนำเกี่ยวกับการระบุตำแหน่งที่ตั้ง
เราเป็นใคร
ผู้ให้โซลูชั่นชั้นนำเกี่ยวกับการระบุตำแหน่งที่ตั้ง
เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงระดับชาติของจีนที่ประกอบกิจการด้านอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) โดยเน้นการให้บริการด้านการระบุตำแหน่งที่ตั้ง และด้วยอุปกรณ์ IoT  แพลตฟอร์มการให้บริการด้าน Saas พร้อมทั้งเทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะ IoT คลาวด์คอมพิวติ้ง ข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ Jimi loT ให้โซลูชั่นครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยและพัฒนาฮาร์ดแวร์ การพัฒนาและการจัดแพลตฟอร์ม และการรวมระบบ (เอสไอ) เป็นต้น กิจการของพวกเราได้เข้าถึงแวดวงต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการกลุ่มรถแบบอัจฉริยะ การบริหารจัดการรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ การบริหารจัดการทรัพย์สินและโลจิสติกส์แบบอัจฉริยะ และมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ เป็นต้น
Jimi loT ได้ลงลึกในกิจการด้านโซลูชั่นทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์บนพื้นฐานของการให้บริการด้านการระบุตำแหน่งที่ตั้งมาหลายปีแล้ว ฮาร์ดแวร์หลักของเรารวมถึง อุปกรณ์ปลายทางสำหรับรถยนต์ รถสกูตเตอร์ไฟฟ้า ทรัพย์สิน สินค้าที่บรรทุก และคนงาน เป็นต้น เรายังได้สร้างแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการช่องทาง loT Hub, ความเชื่อมโยงกัน (CMP) และฮาร์ดแวร์(AMS) เรามีเทคโนโลยีชั้นนำและสินค้าที่มีคุณภาพสูง ได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างดี และมีข้อได้เปรียบเมื่อแข่งขันกับสินค้าที่คล้ายคลึงกันในโลก
ในหลายปีที่ผ่านมา เรามุ่งส่งเสริมให้เทคโนโลยีด้านการระบุตำแหน่งที่ตั้งได้รับการประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ และช่วยอุตสาหกรรมดั้งเดิมปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัลและสามารถประสานงานผ่านระบบดิจิทับมากขึ้น เรายื่นหยัดในการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่สังคมตลอดมา และมุ่งบรรลุการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมนวัตกรรมอย่างแข็งขัน และมองความท้าทายในแง่บวก
สำนักงานใหญ่ของ Jimi loT อยู่ที่เมืองเซินเจิ้นของประเทศจีน ศูนย์การวิจัยและพัฒนาอยู่ที่เมืองฮุ่ยโจวของจีน และบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งสำนักงานท้องถิ่นที่ประเทศหรือภูมิภาคต่าง ๆ เช่น สหรัฐฯ รัสเซีย บราซิลและอินเดีย เป็นต้น Jimi loT เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงระดับชาติของจีนที่ประกอบกิจการด้านอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) โดยเน้นการให้บริการด้านการระบุตำแหน่งที่ตั้ง และด้วยอุปกรณ์ IoT  แพลตฟอร์มการให้บริการด้าน Saas พร้อมทั้งเทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะ IoT คลาวด์คอมพิวติ้ง ข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ Jimi loT ให้โซลูชั่นครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยและพัฒนาฮาร์ดแวร์ การพัฒนาและการจัดแพลตฟอร์ม และการรวมระบบ (เอสไอ) เป็นต้น กิจการของพวกเราได้เข้าถึงแวดวงต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการกลุ่มรถแบบอัจฉริยะ การบริหารจัดการรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ การบริหารจัดการทรัพย์สินและโลจิสติกส์แบบอัจฉริยะ และมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ เป็นต้น
Jimi loT ได้ลงลึกในกิจการด้านโซลูชั่นทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์บนพื้นฐานของการให้บริการด้านการระบุตำแหน่งที่ตั้งมาหลายปีแล้ว ฮาร์ดแวร์หลักของเรารวมถึง อุปกรณ์ปลายทางสำหรับรถยนต์ รถสกูตเตอร์ไฟฟ้า ทรัพย์สิน สินค้าที่บรรทุก และคนงาน เป็นต้น เรายังได้สร้างแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการช่องทาง loT Hub, ความเชื่อมโยงกัน (CMP) และฮาร์ดแวร์(AMS) เรามีเทคโนโลยีชั้นนำและสินค้าที่มีคุณภาพสูง ได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างดี และมีข้อได้เปรียบเมื่อแข่งขันกับสินค้าที่คล้ายคลึงกันในโลก
ในหลายปีที่ผ่านมา เรามุ่งส่งเสริมให้เทคโนโลยีด้านการระบุตำแหน่งที่ตั้งได้รับการประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ และช่วยอุตสาหกรรมดั้งเดิมปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัลและสามารถประสานงานผ่านระบบดิจิทับมากขึ้น เรายื่นหยัดในการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่สังคมตลอดมา และมุ่งบรรลุการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมนวัตกรรมอย่างแข็งขัน และมองความท้าทายในแง่บวก
ค่านิยมของพวกเรา
ถือคนเป็นที่ตั้ง
ปฏิบัติตามค วามซื่อสัตย์และความเป็นธรรม
ต่อสู้เพื่อนวัตกรรม
ทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จก่อน
20+
ปีในอุตสาหกรรม IoT
21
สิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์
68
สิทธิบัตรแบบอรรถประโยชน์
159
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
150+
ประเทศห
รือภูมิภาค
ประเทศห
รือภูมิภาค
1000+
ผู้ร่วมมื
อทั่วโลก
20+
ปีในอุตสาหกรรม IoT
21
สิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์
68
สิทธิบัตรแบบอรรถประโยชน์
159
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
150+
ประเทศหรือภูมิภาค
1000+
ผู้ร่วมมือทั่วโลก
ธุรกิจหลัก
เราเพลิดเพลินกับสิ่งที่เราทำ และเราเชี่ยวชาญทางด้านนี้
เราได้ปฏิบัตินวัตกรรมมากกว่า 10 ปี และเรากำลังสร้างสิ่งใหม่อันที่จะเกิดขึ้น
พวกเราจะช่วยให้คุณส่งเสริมประสิทธิภาพ บริหารจัดการทรัพย์สินให้ดีขึ้น และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในโลกที่เชื่อมโยงกันแบบอัจฉริยะ
เราเพลิดเพลินกับสิ่งที่เราทำ และเราเชี่ยวชาญทางด้านนี้

เราได้ปฏิบัตินวัตกรรมมากกว่า 10 ปี และเรากำลังสร้างสิ่งใหม่อันที่จะเกิดขึ้น

พวกเราจะช่วยให้คุณส่งเสริมประสิทธิภาพ บริหารจัดการทรัพย์สินให้ดีขึ้น และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในโลกที่เชื่อมโยงกันแบบอัจฉริยะ
การบริหารจัดการกลุ่มรถ
อ่านเพิ่มเติม
การโทรสนเทศผ่านวิดีโอ
อ่านเพิ่มเติม
โซลูชั่นซอฟต์แวร์
อ่านเพิ่มเติม
เราเชื่อมั่นว่า
ไม่ว่ามีความท้าทายมากเพียงใดบนเส้นทางข้างหน้า เราก็จะรับมือด้วยความกระตือรือร้นและภูมิปัญญา
และได้รับชัยชนะด้วยนวัตกรรม สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และการบริหารที่สมบูรณ์แบบ
ซึ่งล้วนเป็นเพื่อบรรลุความคาดหวังและภาระหน้าที่ของพวกเรา
ไม่ว่ามีความท้าทายมากเพียงใดบนเส้นทางข้างหน้า เราก็จะรับมือด้วยความกระตือรือร้นและภูมิปัญญา และได้รับชัยชนะด้วยนวัตกรรม สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และการบริหารที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งล้วนเป็นเพื่อบรรลุความคาดหวังและภาระหน้าที่ของพวกเรา
ความคาดหวังของพวกเรา
กลายเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือในอุตสาหกรรม IoT
กลายเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือในอุตสาหกรรม IoT
การวางตัว
ของพวกเรา
ผู้จัดหาโซลูชั่นที่เน้นการโทรสนเทศ IoT
และการให้บริการคลาวด์
ผู้จัดหาโซลูชั่นที่เน้นการโทรสนเทศ IoT และการให้บริการคลาวด์
ภาระหน้าที่ของพวกเรา
ทำให้การเชื่อมโยงกันง่ายขึ้น
เรื่องราวของพวกเรา
เรื่องราวของพวกเรา
2015

· Shenzhen Jimi IoT Co., Ltd.ได้รับการจัดตั้งขึ้นและโฟกัสกับการให้โซลูชั่นด้านคลาวด์-ถึง-เครื่องปลายทางในแวดวง LBS ตลอดมา

· กลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท Shenzhen Concox Information Technology Co., Ltd. และมียอดขายมากกว่า 200 ล้านหยวน

· กำหนดยุทธศาสตร์ “ก้าวออกไปสู่ต่างประเทศ” และมียอดขายต่างประเทศจำนวนมากกว่า 70 ล้านหยวน

2016

· ลงนามในสัญญาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับบริษัท China Mobile (Shenzhen) เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรม IoT· นายซุนเจียต้ง  สมาชิกของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน และบิดาแห่งเทคโนโลยีดาวเทียมของประเทศจีน ได้เยี่ยมชมบริษัท Jimi และเขียนคำว่า “BDS ได้รับการสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์ในอวกาศ และควรได้รับการประยุกต์ใช้อย่างดีบนโลก”

· ได้ขายเครื่องปลายทางอัจฉริยะให้แก่ผู้แทนจำหน่ายเป็นจำนวนมากกว่า 3 ล้านเครื่องต่อปี โดยมียอดขายมากกว่า 300 หยวน

· มีอุปกรณ์จำนวนมากกว่า 1 ล้านเครื่องได้เชื่อมโยงกับ Jimi Cloud

2017

· ได้รับการมองว่าเป็น “บริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งชาติ”

· ได้ขายเครื่องปลายทางอัจฉริยะให้แก่ผู้แทนจำหน่ายเป็นจำนวนมากกว่า 5 ล้านเครื่องต่อปี

· มีอุปกรณ์จำนวนมากกว่า 2 ล้านเครื่องได้เชื่อมโยงกับ Jimi Cloud

2018

· สำนักงานสาขาฉงชิ่งของบริษัท Shenzhen Jimi IoT Co., Ltd.ได้รับการจัดตั้งขึ้นและโฟกัสกับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม IoT SaaS

· Jimi เป็นบริษัทที่ได้รับ “รางวัลทองคำเครื่องปลายทางอัจฉริยะแห่งประเทศจีน” บริษัทแรกในอุตสาหกรรม IoT

2019

· ได้รับการชื่นชมว่าเป็น “ผู้ร่วมมือด้าน IoT ที่ดีที่สุด” จากบริษัท Microsoft และได้รับ “รางวัลบริษัทที่ร่วมมือกับรัฐบาลได้ดีที่สุด” จากรัฐวิสาหกิจ China Mobile (Sichuan)

· ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน “ผู้รวบรวมระบบ IoT 50 อันดับแรกแห่งประเทศจีน” และได้รับ “รางวัลทองคำสำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม IOTE ประจำปี ค.ศ. 2019”

· Jimiได้รับการมองว่าเป็นศูนย์การวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมการระบุตำแหน่งที่ตั้งด้วย IoT ของมณฑลกวางตุ้งแห่งประเทศจีน”

· Jimi กลายเป็นผู้ร่วมมือที่ดีที่สุดของ Baidu Maps

· โครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะของ Jimi ได้รับการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและได้รับการชื่นชมจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

2020

· เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัท Shenzhen Concox Information Technology Co., Ltd.

· ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน “บริษัท AIoT ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วที่สุด 15 อันดับแรกของประเทศจีน” และได้รับ “รางวัลบริษัทที่มีความเป็นนวัตกรรมมากที่สุดประจำปี ค.ศ. 2020”
· ได้เข้าร่วมแผนการสนับสนุนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของกรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งเมืองเซินเจิ้น

· มีอุปกรณ์มากกว่า 10 ล้านเครื่องได้เชื่อมโยงกับ Jimi Cloud และมีอุปกรณ์แอกทีฟมากกว่า 1.7 ล้านเครื่องต่อวัน
· Jimi ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน “บริษัท IoT 500 อันดับแรกของโลกประจำปี ค.ศ. 2020”

2021

· ได้รับรางวัล “บริษัทที่มีคุณค่าด้านการลงทุนมากที่สุดประจำปี ค.ศ. 2021”

· ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน “บริษัท 100 อันดับแรกที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแห่งเมืองเซินเจิ้นประจำปี ค.ศ. 2021”

· ได้ร่วมมือกับบริษัท Deutsche Bahn ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ใน 500 อันดับแรกของรายชื่อ Fortune

· สายการผลิตสายแรกของ Zhejiang JimiIoT เริ่มดำเนินงาน

· ชุดบัตร ID นักเรียนแบบอัจฉริยะของ Jimi ได้รับการใช้เป็นจำนวนมากกว่า 3 ล้านครั้งทั่วโลก

FRIENDLY LINK